Comanet Jilemnice

Comanet, V Jilmu 229, Jilemnice, +420 481 540 319, info@comanet.cz

Podpora

Ohlašování závad:

Účastník ohlašuje závadu služby telefonem, faxem nebo e-mailem na servisní centrum, které je připraveno přijímat hlášení o závadách v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hodin a ve dnech pracovního volna, klidu a o svátcích od 10.00 do 18.00 hodin. Za ohlášení závady se nepovažuje SMS zpráva.

Účastník je povinen ohlásit své jméno, případně firmu, telefon (fax, e-mail), typ služby, číslo smlouvy, lokalitu připojení, kontaktní jméno pověřené osoby a telefonní číslo, popis poruchy. Poskytovatel je oprávněn požadovat po účastníkovi písemné nebo elektronické potvrzení ohlášené závady.

Kontakt na servisní centrum:

telefon: +420 777 744 735
e-mail: servis@comanet.cz

Po nahlášení problému budou naši technici řešit danou závadu a pokusí se ji v krátké době vyřešit odstraňování závady započne nejpozději do 12 hodin od jejího nahlášení.

Na e-mailové adrese servis@comanet.cz Vám také zodpovíme případné technické dotazy.

Připojení k síti internet

Naše síť je pod neustálým dohledem a je tedy pravděpodobné, že jsme o problému informováni již v době, kdy nám ho hlásíte a pracujeme na odstranění závady.

Jak postupovat při nesnázích

Pokud na vašem PC nelze zobrazovat www stránky, popřípadě odesílat nebo přijímat poštu, dříve než budete kontaktovat servis, učiňte následující kroky:

  1. zkontrolujte zda je radio připojeno k elektrické síti. Pokud není, zajistěte jeho připojení. Pokud ano, odpojte ho ze sítě a cca po 5 vteřinách ho znovu připojte. Vyčkejte minimálně 1 minutu, během které dojde k připojení radia na převaděč. Poté zkontrolujte funkčnost připojení.
  2. pokud máte k internetu připojeno více počítačů, zkontrolujte, zda i na nich se projevuje závada. Pokud ne, je problém ve vašem počítači. V tomto případě kontaktujte váš servis výpočetní techniky. Pokud se závada vyskytuje na všech počítačích, zjistěte zda je váš router připojen k elektrické síti. Pokud není, zajistěte jeho připojení. Pokud ano, odpojte ho ze sítě a cca po 5 vteřinách ho znovu připojte. Vyčkejte minimálně 1 minutu, během které dojde k obnovení jeho funkcí. Poté je nutné počítače restartovat a následně zkontrolovat funkčnost připojení.
  3. pokud využíváte i naších hlasových služeb VOIP, zkontrolujte zda je váš telefon funkční. Pokud ne, zjistěte zda jsou váš telefon nebo VOIP brána připojeny k elektrické síti. Pokud není, zajistěte jeho připojení. Pokud ano, odpojte je ze sítě a cca po 5 vteřinách je znovu připojte. Vyčkejte minimálně 1 minutu, během které dojde k obnovení jejich funkcí.

Pokud žádný z kroků nepovede k zprovoznění, ohlaste co nejdříve závadu dle výše uvedeného postupu.

V žádném případě NEPOUŽÍVEJTE tlačítko RESET na radiu nebo routeru!

Bezpečnostní pravidla

Při bouřkách a velkých změnách napětí v elektrické síti muže dojít k poškození PC, radia, VOIP telefonu, routeru, switche a případně další techniky. Pokud nepracujete na PC, oporučujeme ho odpojit galvanicky od elektrické sítě (vytáhnout napájecí šňůru(y) ze zásuvky). Tento postup je vhodné použít i na radio, router, VOIP telefon, switch a další techniku. Dále je vhodné vypojit kabel UTP ze sítové karty PC (kabel počítačové sítě, který propojuje PC s radiem, routerem nebo switchem).

V případe, že máte radio, switch nebo router, umístěn na špatně přístupném místě a odpojování od elektrické sítě by bylo problematické, nemusíte v tomto případě výše uvedené zařízení vypínat, ale určitě vypojte kabel UTP ze sítové karty PC. Pokud budete používat výše uvedený postup, můžete ve většině případů předejít poškození techniky.

Zde naleznete všeobecné obchodní podmínky společnosti (formát PDF).

Zde naleznete námi užívaná rozhraní pro připojení koncových zákazníků (formát PDF) do naší sítě.

Aktuální verze užitečných free aplikací:

Rychlá navigace

Comanet Jilemnice poskytuje své služby zejména v těchto lokalitách: Jilemnice, Vrchlabí, Hostinné, Semily, Špindlerův Mlýn či Rokytnice nad Jizerou. Mezi naše stěžejní služby patří například zřizování připojení k internetu (internet), provozování webových kamer (webcam) či volání přez internet (VoIP). Jsme jedním z největších poskytovatelů těchto služeb v Krkonoších.